top of page

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

 

Sürdürülebilirlik Politikamız şirketimizin bu konudaki taahhüdü mahiyetindedir. Bu noktadan hareketle tüm yönelimlerimiz bu niyet ve istikamette olacaktır.

 

• Doğal kaynakların kullanımını, enerji tüketimini, hava, su ve toprak kirlenmesini ve süreçlerimizden kaynaklı atıklarımızı en aza indirgemeyi hedefleyerek doğal çevremizi ve ekolojik süreçleri korumak ve sürdürülebilir turizmin gerekliliğini yerine getirmekteyiz.

• Atıklarımızı kaynağından azaltmayı ve mümkün olduğu kadar geri kazanmayı hedeflemekteyiz.

• Çevre ve enerji performansımızı sürekli iyileştirmek ve geliştirmekteyiz.

• Sağlık, güvenlik, işgücü ve çevresel konularda dahil olmak üzere yürürlükteki tüm yerel/bölgesel, ulusal ve uluslararası tüm yasal yükümlülükleri eksiksiz yerine getirmekteyiz.

• Çevremizi korumanın öneminin bilincinde ve bu doğrultuda tüm paydaşlarımızı bilgilendirmekteyiz.

• Misafirlerimizi, çalışanlarımızı ve diğer tüm ilgili taraflarımızı çevre ve sosyal sorumluluklarımız hakkında bilinçlendirmekte ve bu doğrultuda onlarla birlikte hareket etmekteyiz.

• Bulunduğumuz bölgede yerel istihdamı arttırmakta, doğal yaşamı korumakta ve zenginleştirmek için gerekli her türlü önlemi almaktayız.

• Tüm tedarikçi seçimlerimizde ve satın alma süreçlerimizde çevresel açıdan sürdürülebilir tedarikçilere ve ürünlere öncelik vermekteyiz.

• Özel korumalı gruplarımızı ve/veya diğer savunmasız gruplarımızı ticari, cinsel veya başka herhangi bir istismar veya tacize karşı korumaktayız. Bu bağlamda, tüm paydaşlarımızı bilinçlendirmekte ve bu grupların güvenliğinden emin olmaktayız.

• Tesis bünyesindeki tüm alanlara ve faaliyetlere fiziksel engelli ve diğer özel ihtiyaçları olan kişiler için erişebilirlik sağlamaktayız.

• İşletmemizde, engelli, kadın ve/veya yabancı uyruklu tüm çalışanlarımıza eşit imkanlar sağlamaktayız. Uluslararası hizmet veren bir işletme olarak misafirimiz, çalışanlarımız veya diğer paydaşlarımız için milliyet, cinsiyet, ırk, dil vb. ayrımı yapmak çalışma prensibimize aykırıdır.

• İşletmemizin bakışı, tüm çalışanlarımız da dahil olmak üzere büyük bir aile olmaktır. Bu doğrultuda, tüm çalışanlarımızın görüşleri, şikayetleri ve yorumları bizim için çok değerlidir. Üst yönetim ile doğrudan iletişime geçebilmelerini ve sorunları çözümlenerek daha huzurlu ve verimli çalışma ortamını sağlamaktayız.

• Geleneksel ve çağdaş kültürün otantik unsurlarına önem vermekteyiz. Bunu kapımızda ve diğer tüm genel alanlardaki sergilediğimiz tasarımdan, operasyondan, dekorasyondan veya sunduğumuz yemeklerde ve/veya içeceklerde de yansıtmaktayız.

YÖNETİM KURULU TEMSİLCİSİ

MEHMET SİRKECİ

bottom of page